EN
secretary4apf@gmail.com

ACSC/APF 2019

ส่งเสริมการขับเคลื่อนของประชาชนเพื่อความยุติธรรม สันติภาพ ความเท่าเทียม ยั่งยืนและประชาธิปไตย

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 - 12 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

English
Thai

ติดตามกำหนดการ และรายละเอียดของงานได้ทาง official LINE @acsc-apf2019

สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน มหกรรมประชาชน ACSC/APF 2019

สำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถติดตามกำหนดการ และรายละเอียดของงานได้ทาง official LINE @acsc-apf2019
โดยสามารถกดติดตามจากลิงค์ด้านล่าง
http://nav.cx/6PUEzUVสวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน มหกรรมประชาชน ACSC/APF 2019

สำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถติดตามกำหนดการ และรายละเอียดของงานได้ทาง official LINE @acsc-apf2019
โดยสามารถกดติดตามจากลิงค์ด้านล่าง
http://nav.cx/6PUEzUV

QR code

เกี่ยวกับ ACSC/APF 2019

        ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในกระบวนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ในระดับอาเซียน การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ได้รับการรับรองตามหลักการที่ระบุอยู่ในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งรับประกันว่าการทำงานของอาเซียนทุกอย่างจะมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

        บทบาทของอาสาสมัครและภาคประชาสังคมในอาเซียน ได้ถูกระบุไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนฉบับแรก (พ.ศ. 2552 – 2558)

        ปี 2562 เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศไทย เนื่องจากจะครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ข้อ 31 กำหนดให้การเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship) หมุนเวียนทุกปีตามลำดับอักษรของชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งล่าสุดของประเทศไทยเกิดขึ้นในปี 2551 – 2552

อ่านต่อ

Photo Gallery

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ ACSC / APF 2019 

ติดต่อ

[]